Page 1 of 1

Se när datakälla uppdaterats senast

Posted: Mon 17 Apr 2017, 22:13
by User74
Att i Android-appen kunna se när en datakälla uppdaterades utan att behöva gå in på varje datakälla.
:clap: :clap: :clap: :clap:
Se exempel (med extra förtydling :D )

Re: Se när datakälla uppdaterats senast

Posted: Mon 05 Jun 2017, 13:55
by dEA
Önskemål även till iPhone, i iPad syns datum och tid direkt i listan
/Andreas

Re: Se när datakälla uppdaterats senast

Posted: Tue 20 Jun 2017, 09:51
by Clas-Robert
Bra förslag!