Page 1 of 1

Android vill inte ansluta till Live

Posted: Mon 10 Dec 2012, 21:22
by KjellJohnsson
För några veckor sedan slutade mina två Samsung II att hämta värden från Live-tjänsten och jag som nu har Duo och kan läsa temperaturen i bl a frysen.
TC 2.1.1
Klient 3.0.1.0
Server 3.1.0.5

Förslag på felsökning?

Re: Android vill inte ansluta till Live

Posted: Mon 10 Dec 2012, 22:11
by Martin
Som första steg:
  • Kontrollera att licensen för Switch King fortfarande är giltig
  • Kontrollera att Live-tjänsten är aktiverad i Windows-klienten
  • Kontrollera användarnamn, lösenord och LiveID

Re: Android vill inte ansluta till Live

Posted: Mon 10 Dec 2012, 22:15
by KjellJohnsson
Licensen förnyad i oktober.
Live enablat.
Live-ID är rätt
Anv och lösenord inlagt igen.

Livetjänsten slutade fungera plötsligt på Samsung och en enklare Denver-platta.

Re: Android vill inte ansluta till Live

Posted: Mon 10 Dec 2012, 22:20
by KjellJohnsson
I Klineten uder saerverinställninbg står det i klartext "Livetjänsten används inte".
Detta trots att jag har ett kryss i "Använd SW Live för fjärråtkomst"

Re: Android vill inte ansluta till Live

Posted: Tue 11 Dec 2012, 09:30
by Martin
Om du i samband med att du bytte licensnyckel även bytte e-postadress som licensen är utställd på så krävs att du förnyar ditt LiveID. Det skulle kunna vara detta som spökar.
Annars bör du kunna klicka ur och klicka i rutan igen och därmed begära att servern försöker på nytt - om det inte fungerar bör du få ett tydligt felmeddelande i Windows-klienten som anger orsak.

Kontrollera också gärna att alla Switch Kings tjänster körs. Tjänsten som sköter kommunikationen med Live är en egen tjänst som kan startas och stoppas separat.

Re: Android vill inte ansluta till Live

Posted: Tue 11 Dec 2012, 15:32
by KjellJohnsson
Tack, Hub Com service stått på öronen. Nu är tjänsten aktiv, har genererat nytt ID, tryckt Använd och OK. Lagt in i Samsung Galaxy II men får återigen att jag ska kontrollera serverversion och användare/ lösen. Har senaste appen och senaste serverversionen. Lagt in användare och lösen igen i Samsung, har skrivit om lösen i servern för säkerhets skull.

Re: Android vill inte ansluta till Live

Posted: Tue 11 Dec 2012, 15:45
by KjellJohnsson
Kickade ur Livetjänsten under server och klickade i igen.
Först kom Samsung igång. Släckte ned app och startade om så kom den gamla HTC:en igång, nu väntar jag bara på den billiga Denverplattan. Har kört reset på den. Tack för hjälpen.