Page 1 of 1

System.ArgumentOutOfRangeException

Posted: Mon 10 Sep 2012, 22:01
by nilzen
Lattjade med hur lång tid värden ska sparas för en datakälla och skrev manuellt in 10 i år-fältet och då går inte datakällan att öppna längre med denna exception.

Code: Select all

System.ArgumentOutOfRangeException

Level 1) Value of '10' is not valid for 'Value'. 'Value' should be between 'Minimum' and 'Maximum'.
Parameter name: Value

StackTrace for Level 1:
   at System.Windows.Forms.NumericUpDown.set_Value(Decimal value)
   at SwitchKing.Client.GUI.UserControls.DatabaseStorageInputControl.set_MaxTime(TimeSpan value)
   at SwitchKing.Client.GUI.frmDataSource.LoadDataSourceControls()
   at SwitchKing.Client.GUI.frmDataSource.frmDataSource_Load(Object sender, EventArgs e)

Re: System.ArgumentOutOfRangeException

Posted: Tue 11 Sep 2012, 07:57
by Martin
Tack för info. Detta är inte enbart relaterat till Linux, då det ser ut att finnas i klienten. Därmed tyvärr inget som går att korrigera i v3.0 för Linux innan release. :cry:

Rapporterat som bugg;
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=574

Re: System.ArgumentOutOfRangeException

Posted: Wed 12 Sep 2012, 07:13
by nilzen
Läste buggen, tror jag var lite otydlig. Det gick att spara värdet, men nu går inte datakällan att öppna längre utan man får en ArgumentOutOfRangeException.