Page 1 of 1

Önskemål - Grafer

Posted: Tue 04 Sep 2012, 21:09
by Topu63
I datakällor/grafer när man hovrar musen över grafen skulle jag vilja se registrerat max värde/tid.
Nu visas värde efter var man befinner sig i förhållande till skalan.

Övrigt, Tack för ett mycket bra program! :wave:

/Topu63

Re: Önskemål - Grafer

Posted: Wed 05 Sep 2012, 18:32
by tomas
Loggat:
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=565

Förmodar att du vill visa aktuellt värde för datakällan beroende på till vilken "tid" man flyttat musen. Exempel: Om värdet = 10 vid tiden 12:00 så vill du att tooltip visar värdet 10 när musen är vid "12:00" även om man ställt sig vid t ex 3 i y-led.

Eller ville du komma åt något annat med "registrerat max värde/tid"?

Re: Önskemål - Grafer

Posted: Wed 05 Sep 2012, 20:14
by Topu63
Helt rätt !

Tackar :wave: