Page 1 of 1

iPhone klient

Posted: Mon 03 Sep 2012, 22:05
by jompa68
Kommer det en uppdatering till den som visar systemode?
Saknar den, har flera scenarios som ska byggas om till "modes" istället

Re: iPhone klient

Posted: Tue 04 Sep 2012, 07:46
by Martin
Planen är att antingen bygga in systemläge i fliken med scenarior. Det är en av anledningarna till att "Scenarior" har fått en egen flik i iOS-appen.
Arbete kan dock inte påbörjas förrän efter 3.0 går Live. Om det krävs justeringar i server/klient vill jag inte ha byggt något "onödigt".