Page 2 of 2

Re: Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läg

Posted: Sat 01 Sep 2012, 20:43
by Martin
Missförstånden duggar tätt, men poletten trillade ner - jag förstod aldrig att du menade en "fysisk lampa" - trodde att du menade enheten i Switch King.
Det stämmer att Switch King inte skickar ut en signal för detta. Alltså - om enheten är i "Off" och du sedan har ett scenario som definierar just "Off" så tror Switch King redan att enheten är i rätt läge och skickar aldrig ut ngn signal.

Switch King har alltid strävat efter att skicka så få signaler som möjligt. I fall när man har velat tvinga igenom en signal har man fått använda "Forced" i schemat, synkroniseringfunktionen eller skicka manuellt.

I ditt fall - då du har brytare som inte återrapporterar till Switch King - stöter du på problem. I och med den nya styrningstypen i Switch King v3.0 så känns det möjligt att låta Switch King skicka ut en synkroniseringssignal även om det egentligen inte behövs.

http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=555

Scenario

Posted: Sat 01 Sep 2012, 22:09
by Kjellberg
Gött :-)

Re: Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läg

Posted: Tue 04 Sep 2012, 08:48
by Kjellberg
Så nu funkar det kanon :-)

Tack....