Information om betatest av Switch King v3.0

Kommentarer, hjälp och tips angående betatest av Windows-versionen av Switch King (v3.0)
Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Fri 10 Aug 2012, 19:46

Denna tråd kommer att innehålla en zip-fil med klienten och en zip-fil med servern.
Zip-filerna innehåller i sin tur MSI-paket för installation på Windows.

Ta gärna en backup på Switch Kings databas innan installation.

Betänk att versioner som finns i denna tråd inte nödvändigtvis motsvarar den version som släpps fullt publikt.
Vid kommentarer, frågor eller buggrapportering - skapa gärna en ny tråd. Ange vilken version av server och klient du använder.

Den stora nyheten med Switch King v3.0 är stöd för "Systemläge". I klienten reflekteras detta av en ny översiktsvy. Till detta kan läggas fler än 100 definierade förändringar (återfinns i Switch Kings roadmap - http://bugnet.switchking.se/Projects/Roadmap.aspx?pid=1).

För användare med RFXtrx krävs att man aktiverar RFXtrx via ett uppdateringsskript som bifogas i annan tråd.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Fri 17 Aug 2012, 15:38

Bifogar RC1 av server och klient.

Ny förändrad/funktionalitet som påverkar hur Switch King arbetar med scheman och scenarior rent generellt innefattar bl.a:
  • Justerad hantering av scenario
  • Systemläge (System Mode)
  • Möjlighet att explicit ange om en enhet ska kunna styras av scheman eller scenarior (eller enbart manuellt)
I v3.0 finns nya inställningar som berör hur länge servern sparar värden som samlats in från datakällor. Vid uppgradering av servern kommer ett grundvärde att sättas per datakälla gällande hur många värden som datakällan kan hålla sparade. Detta värde baseras på hur många värden man i tidigare versioner av Switch King har angett att servern får spara.

Exempel:
Om du angett att servern ska spara 10 000 värden totalt, och du har 10 datakällor i systemet kommer uppgraderingen konfigurera datakällorna så att de kan hålla 1 000 värden per datakälla (10 000/10). Har du anget att 10 000 värden ska sparas och du har 5 datakällor kommer servern att spara 2 000 värden per datakälla.

Vanlig licens gäller för betaversioner/RC av Switch King. Det innebär att du - för att kunna använda Switch King med obegränsat antal enheter - behöver en licensnyckel som är utfärdad efter juli 2011.

Om du upptäcker en bugg - titta gärna i BugNet först innan den rapporteras. Det gör att både du och vi sparar lite tid :wave:

Edit: Bytt filnamn på servern - var tidigare 3.0.0.6, skulle vara 3.0.0.5.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Sat 25 Aug 2012, 10:28

Martin | Switch Kingtomas
Administrator
Administrator
Posts: 419
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by tomas » Sat 08 Sep 2012, 13:29

Uppdaterad server. Tvingande händelser ska nu fungera korrekt i denna versionen (skickades i vissa fall inte tidigare).
Switch King Server Setup 3.0.0.12 RC5.zip
Tomas | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Mon 10 Sep 2012, 06:28

Den version av 3.0 som finns för nedladdning har version 3.0.0.13. Den skiljer sig något från den sista RC-versionen.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Fri 05 Oct 2012, 15:45

Uppdaterad 3.0 med justeringar enligt Release Notes:
http://bugnet.switchking.se/Projects/Re ... pid=1&m=45

Viktigaste förändringen som kan påverka scheman och som vi därmed uppskattar hjälp med att bekräfta är följande punkt:
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=599

Ovanstående står dock inte med i Release Notes eftersom den inte är färdigmarkerad.
Switch King Server Setup 3.0.1.2.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Sat 13 Oct 2012, 10:34

Uppdaterad med dubbletthantering för Raw-events och ytterligare justering för överlappande scheman då den tidigare förändringen krävde komplettering.

http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=599
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=600
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=602
Switch King Server Setup 3.0.1.3.zip
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Post by Martin » Sat 13 Oct 2012, 16:23

Behöver justera 3.0.1.3 ytterligare...
Martin | Switch King

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests