Page 1 of 1

Switchking server på hyper-v server 2019

Posted: Thu 14 Mar 2019, 13:38
by spoonbay
Har installerat senaste switch king server på en hyper-v server 2019
Det går inte att starta tjänsterna.
I loggen står följande:
The SwitchKing Framework Service service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.

Körde tidigare på en hyper-v 2016 och det fungerade utmärkt.

Re: Switchking server på hyper-v server 2019

Posted: Mon 25 Mar 2019, 13:33
by spoonbay
hade missat att installera net framework 3.5

Efter detta så fungerar det igen
:?