Page 1 of 1

ScriptExecutorPlugin hjälp med BAT shutdown av dator

Posted: Wed 05 Aug 2015, 14:54
by ABEIDO
Hej

Håller på att lägga till så att jag kan starta och stänga datorer hemma ifrån appen. Har fått rätt på så att jag kan väcka datorer nu så det är ok men har problem att stänga av maskiner.

Kör med ScriptExecutorPlugin och den pekar på flera olika bat filer beroende på datorn som ska påverkas. Filerna funkar att köra genom dubbelklicka på dem alltså de stängs ner och startas utan problem. Men när jag klickar på på/av knappen i enhetslistan i Switchking så fungerar bara på knappen men de stängs inte ner. Verkar som Switchking kör scripten som en annan användare(står i Windows loggen att användare: saknas). Alla maskinerna har samma användare och lösenord och ska ha confat allt rätt i windows miljön då det fungerar och köra filerna manuellt som jag skrev innan.

Någon med tips för kommer inte förbi detta?

Allmän info nedan
Från windows loggen efter utfört kommando:
Executing C:\AUTO\WOL\OFF.bat with args [no args defined]. Wait for exit is False and Intercept is True.

Exempel:
---------------------
ScriptExecutorPlugin.dll configen:
<add deviceName="datornamn/namn i SWK"
onScript="C:\AUTO\WOL\ON.bat"
offScript="C:\AUTO\WOL\OFF.bat"
intercept="true"
waitForExit="false"/>

---------------------
OFF.BAT - Stänga av
@echo off
shutdown -s -m \\ipadress

--------------------
ON.BAT- Starta (med hjälp av tredje parts mjukvara)
@echo off
C:\AUTO\wolcmd.exe macid ipadress nätmask port