Logisk programmering... HJÄLP!!!

Hjälp med plugins, tillägg (exempelvis webbtillägget) och exempelkod som inte ingår i Switch Kings officiella installationspaket
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
krambriw
4 stars
4 stars
Posts: 336
Joined: Thu 19 Jul 2012, 19:41

Re: Logisk programmering... HJÄLP!!!

Post by krambriw » Wed 01 Apr 2015, 06:28

Är som sagt rätt rudisk vad gäller detta
Ingen fara, du behöver bara beskriva vad du vill beräkna (logiken) och vilken information (händelser) du vill använda samt vad som skall hända (uppdatera datakälla). Vad som är nödvändigt för att kunna hjälpa är

- beskrivning av logiken, alltså vad vill du upppnå
- händelser som skall användas och formatet på dom, gärna exempel tagna direkt från loggen
- namn och värden för datakällan/källorna som skall sättas, exakta formatet för båda

I ditt senaste fall så ser jag nu bara två signaler (inte fyra som tidigare) som kan samverka för att sätta datakällan i SK

Skriptet kan då se ut som nedan, var god testa

mvh

Code: Select all

try:
  dummy
  #print systemState
except NameError:
  dummy = 0
  systemState = [0, 0] #initierar status för datakällorna

#sätter status för datakällorna 
if eg.event.string.find('house:14394510;unit:1;group:0;method:turnon')>0:
  systemState[0] = 1
if eg.event.string.find('house:14394510;unit:1;group:0;method:turnoff')>0:
  systemState[0] = 0
if eg.event.string.find('house:14394510;unit:2;group:0;method:turnon')>0:
  systemState[1] = 1
if eg.event.string.find('house:14394510;unit:2;group:0;method:turnoff')>0:
  systemState[1] = 0

#utvärderar systemstatus och sätter datakälla i SK
#print systemState
if (systemState[0] == 1 and systemState[1] == 1):
  eg.plugins.SwitchkingTellStick.DSSet(u'TEST REST: TurnOn', u'TEST REST', u'TurnOn', 4)
else:
  eg.plugins.SwitchkingTellStick.DSSet(u'TEST REST: TurnOff', u'TEST REST', u'TurnOff', 4)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests