DSVWriterPlugin vill koppla till en MySQL databas

Hjälp med plugins, tillägg (exempelvis webbtillägget) och exempelkod som inte ingår i Switch Kings officiella installationspaket
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
cazz
3 stars
3 stars
Posts: 94
Joined: Mon 05 May 2014, 15:34

DSVWriterPlugin vill koppla till en MySQL databas

Post by cazz » Sat 06 Dec 2014, 17:15

Jag använder inte MySQL databas för tillfällig så jag tog bort den strängen i XML filen
Men loggen på servern säger att den fortfarande försöker??

Har jag gjort något fel på XML filen??

Code: Select all

   <add dataSourceId="*"
      delimiter=";"
      fileName="c:\info\datasource_{0}.txt"
      format="{2}{0}{3}"
      dateFormat="yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
      append="False" />
	 </datasources>

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests