Page 1 of 1

Logga temperatur värden

Posted: Fri 16 Mar 2018, 08:43
by javiecholson188
Hej,
Jag kör med ett antal fukt/tempgivare som jag loggar och sparar alla värden.
Efter flera månader av SK igång började min Win8.1 burk att säcka ihop, slut på RAM minne.
Enligt resurshanteraren är det SK som är boven. Hur skall jag gå tillväga för att logga allt från mina givare utan att servern blir överbelastad efter en tid?
Att inte spara lika frekvent eller lika länge är inte ett alternativ.

Optimalt för min del vore tex om SK hela tiden skrev till en CSV fil.

Re: Logga temperatur värden

Posted: Mon 26 Mar 2018, 18:38
by maghan
Hej,

Vi är medvetna om denna begränsning och diskuterar en eventuell förbättrad databas i framtida versioner.

I nuläget skulle du kunna använda funktionen exportera till fil för att med jämna mellanrum ta ut dina värden och begränsa mängden som sparas i SK.

Tyvärr är det lite manuell hantering men i dagsläget är det nog det enklaste sättet.