Ändringslogg för klient

Version 3.1.0 (släppt 2012-12-17)

Kompatibel med server version 3.2.0 eller senare.

 • Linjär värdemappning för kalibrering/konvertering av värden för datakällor (#350)
 • Värden för datakällor kan exporteras till fil (.txt/.csv) (#361)
 • Upplösning för historiska värden för datakällor kan ställas in på sekundnivå (#598)
 • Valfritt att använda Felvärde för datakällor (#545)
 • Listor för regler, länkade scheman/enheter och systemlägen sorteras nu med valda objekt först i listan (#557)
 • Klienten delvis anpassad för större textstorlek (optimerad för 100%/96 DPI) (#27)
 • Åtgärdat problem med konvertering från text till numeriskt värde för datakällor (#648)
 • Tagit bort felmeddelande för Timeout-fel från servern (klienten kommer att koppla från och sedan ansluta igen) (#636)
 • Anslutningshastighet har bytts mot Serverlast i statusfältet (#634)
 • Mindre uppdateringar och buggfixar (t ex #631, #585)

Version 3.0.1 (släppt 2012-09-24)

Kompatibel med server version 3.0.0 eller senare.

 • Åtgärdat problem med att öppna Inställningar för datakälla när gränsvärden för Storlek på databas för historiska värden används (#574)
 • Användare får fråga om att begära nytt Live ID när Licensnamn ändras (#552)
 • Uppdaterat Kom igång-guide för att inkludera Systemläge (#522)

Version 3.0.0 (släppt 2012-09-09)

Kompatibel med server version 3.0.0 eller senare.

Detta är en större release med mycket ny och uppdaterad funktionalitet. Kolla Change Log på BugNET för ytterligare information.

 • Lagt till Systemläge. Scheman kan länkas till Systemlägen och används då enbart för att styra enheter när motsvarande Systemläge är aktivt (#346)
 • Lagt till Översiktsflik som visar Systemläge, Scenario, Enheter och Datakällor (#96, #231, #401)
 • Ny typ av datakälla tillgänglig som kan matas från externa system (#86)
 • Grundläggande stöd för Hasta-rullgardiner (#513)
 • Möjligt att konfigurera om enhet ska tillåtas styras av schema, scenario eller enbart manuellt (#372, #429)
 • Scenario med samma prioritet som aktivt scenario kan nu startas med hjälp av regler (#245)
 • Konfigurerbart hur många värden och hur lång tid som värden ska sparas för respektive datakälla (#381, #415)
 • Konfigurerbart hur ofta värden för datakällor ska sparas till databasen (#380, #439)
 • "Skild från" kan nu användas för regler (#134)
 • Gräns för att hämta värden från http-datakällor i lokala nätverk sänkt från 60 s till 5 s (#216)
 • Scenarion kan döljas i andra klienter (som iPhone och Android) (#42, #388)
 • Mindre uppdateringar och buggfixar (t ex #150, #222, #260, #261, #293, #425, #438, #447, #496, #504, #529, #530, #532, #541, #563)

Version 2.0.3 (släppt 2012-05-13)

Kompatibel med server version 2.0.1 eller senare

 • Graf för att visa historiska värden för datakällor (#395, #398)
 • Strömsparläge stöds inte tillsammans med Switch King Live på grund av prestandaproblem (#342)
 • Mindre uppdateringar och buggfixar (t ex #223, #365)

Version 2.0.2 (släppt 2012-02-15)

Kompatibel med server version 2.0.1 eller senare

 • Enheter kan sättas på eller stängas av genom att klicka på enhetens tillståndsikon för snabb åtkomst (#288)
 • Lista på enhetskoder som används i systemet tillgänglig i menyn Verktyg (#281)
 • Datakällor kan aktiveras och inaktiveras (#122)
 • Synkroniseringskommandot tillgängligt för Enhetsgrupper (#71)
 • Lista på startade tjänster på serverdatorn tillgänglig i fönstret Om (#221)
 • Åtgärdat problem som gjorde att klienten kraschade om man har en enhet som inte stöds av Switch King (#255)
 • Åtgärdat problem med Tona bort block som kunde inträffa mellan 00:00 till 03:00 (#226)
 • Förbättrat detektering av talformat för olika regionala inställningar (#209)
 • Åtgärdat problem med saknade händelser i historiken för Datakällor (#265)
 • Mindre uppdateringar och buggfixar (t ex #290, #295, #304)

Version 2.0.1

Kompatibel med server version 2.0.1 eller senare

 • Schema kan bli aktivt om alla eller minst en av de valda reglerna är uppfyllda (AND/OR)
 • Scenario kan startas om alla eller minst en av de valda reglerna är uppfyllda (AND/OR)
 • Åtgärdat problem med att sätta egenskaper som lär upp, dim, på, etc för enheter (#212)
 • Schema för vilka regler inte är uppfyllda kan tonas ut i tidslinjen (BETA-implementering), inställning tillgänglig under Verktyg - Inställningar - Visa.
 • Mindre uppdateringar och buggfixar

Version 2.0.0

Kompatibel med server version 2.0.x

 • Stöd för Telldus TellStick Duo
 • Prenumerera på TellStick Duo-händelser med hjälp av Datakällor (t ex rörelsedetektor, temperaturgivare)
 • TellStick Duo händelselogg tillgänglig i menyn Verktyg
 • Stöd för nya enheter tillgängliga i TelldusCenter version 2.1.0
 • Lagt till "Ej påverkad" som nytt tillstånd för scenarion
 • Lagt till Värdemappning för Datakällor för att styra datakällans värde
 • Värde för datakälla för regler kan väljas från en lista (när applicerbart)
 • Inställning för REST-port tillgänglig under Inställningar
 • Storlek på historik för värden för datakällor tillgänglig under Inställningar
 • Timing-inställningar för sändning/mottagning av signaler tillgänglig under Inställningar
 • TAB-tecken kan användas som separeringstecken för datakällor
 • Data Source ID presenteras under Inställningar för datakälla
 • Åtgärdat problem när klientinställningar laddas vid uppstart ("root element missing", #127)
 • Uppdaterat .config-fil för att ta bort kommunikationsbegränsning mellan server och klient ("readerQuotas", #129)
 • Mindre uppdateringar och buggfixar
 • Användarvillkor för Switch King Live uppdaterade (utgåva 3)

Version 1.10.0

Kompatibel med server version 1.10.x

 • Switch King Live - fjärråtkomst till din Switch King server var du än är
 • Möjligt att välja om Förfallotid ska användas eller inte för datakällor
 • Dim-kontroll för Enhetsgrupper visas bara om applicerbart
 • Utökat maximal varaktighet för scenarion från 99 timmar till 365 dagar
 • Mindre uppdateringar och buggfixar

Version 0.9.2

Kompatibel med server version 0.9.x

 • Kom igång-guide som lotsar användaren genom de första stegen i Switch King
 • Lagt till möjlighet att aktivera och inaktivera gruppscheman
 • Fönster tillagt för att ange plats (land och stad)
 • Fönster för Enhetsgrupper omdesignat
 • Fixat bugg för Kjell o Co enhetskod (nu möjligt att välja kod 4)
 • Fixat problem med oavsiktligt byte av scenario när t ex mushjul används
 • Switch King enhets-ID visas i fönstret Enhetsinställningar
 • Mindre uppdateringar och buggfixar

Version 0.9.1

Kompatibel med server version 0.9.x

 • Nytt fönster för att öppna olika objekt i Switch King (tillgänglig via verktygsfält)
 • Visa/dölj alla enheter för enhetsgrupper tillagd i Visa-menyn
 • Om enheter ska visas/döljas för enhetsgrupp sparas nu mellan sessioner
 • Energisparfunktionen ändrad så att systemet alltid hålls vaket under perioden som angivits även om användaren inte satte på datorn (när denna funktion används)
 • Förbättrad prestanda när enheter och grupper sorteras om i huvudfönstret
 • Mer statusinformation presenteras för värden till datakällor när inläsning misslyckas första gången
 • Format för att ange tid tills scenario ska avslutas ändrat till tt:mm:ss
 • Uppdaterad .config-fil för att stöda Windows XP SP2
 • Kryssrutan Aktiv borttagen för schemahändelser
 • Lagt till mer felhantering
 • Mindre uppdateringar och buggfixar

Version 0.9.0

Kompatibel med server version 0.9.x

 • Stöd för nya enheter (tillgängliga i TelldusCenter 2.0.4)
 • Lagt till enhetsgrupper för presentation och styrning av enheter inom en grupp
 • Stöd för att starta scenarion med hjälp av regler
 • Stöd för XML-datakällor (XML-taggsökning och XPath)
 • Felvärde tillagt för datakällor vilket möjliggör att ange vilket värde som ska användas för regelutvärderingar när datakällans värde är ogiltigt
 • Lagt till minsta tid för uppfyllnad för regler (möjligt att ange minsta tid som regel ska anses uppfylld)
 • Status för datakällor omdesignat med mer information till användaren om vilket värde som används för beräkningar
 • Domän krävs inte för autentisering av datakällor för http-filer
 • Flik tillagd för Gruppscheman som visar vilka enheter som använder schemat
 • Aktuell energiförbrukning visas nu i användargränssnittet (som widget och i statusraden)
 • Energiförbrukningsberäkning tar nu hänsyn till dimmer-nivå för enheter
 • Standardplatsen sätts nu till stad inom konfigurerad tidszon (i Windows)
 • Buggfix för soluppgång/nedgångs-beräkning som orsakade problem om longitud inte matchade tidszonen (t ex longitud väst och CET)
 • Fixat bugg när man klickar Använd följt av OK i Enhetsinställningar efter att länkning av scheman ändrats
 • Åtgärdat problem med flimmer för kontrollen som visar datakällor i huvudfönstret
 • Mindre uppdateringar och buggfixar

Version 0.8.0

Kompatibel med server version 0.8.x.

 • Presentation av historiska värden och statistik för datakällor
 • Stöd för att läsa data från datakällor på specifik tid
 • Stöd för att läsa enbart sista raden i fil insamlad från datakälla
 • Stöd för att bortse från Min/Max-värden på datakällor
 • Stöd för att hämta filer från nätverksenheter
 • Pollintervall presenteras nu alltid i hh:mm:ss
 • Lagt till stöd för visualisering av dimmernivå
 • Stöd för synkronisering av enheter
 • Stöd för minimering av klient till antingen verktygsfältet eller aktivitetsfältet
 • Lagt till egenskap på enhet som anger om enhet ska vara tillgänglig i andra klienter än Windows-klienten
 • Användarnamn och lösenord för REST kan nu konfigureras i klient
 • Buggfixar

Version 0.7.0

Kompatibel med server version 0.7.x.

 • Stöd för att kontrollera dimmer-nivå (för enheter som stöder det)
 • Absolut dimmer-nivå stöds i scheman, scenarion och manuellt läge. Det är möjligt att använda regler för datakällor för att sätta dimmer-nivå.
 • Automatisk/Manuellt läge ändrat. Nu möjligt att överrida automatiskt läge temporärt.
 • Möjligt att synkronisera enheter individuellt
 • Stöd för att hämta data från fil för datakällor när fil modifierats (istället för tidsintervall)
 • Stöd för utvärdering av värde för datakällor i syfte att hoppa över orealistiska värden
 • Layout uppdateras, buggfixar och andra mindre förbättringar