Page 1 of 1

Information om betatest av Switch King v3.0

Posted: Mon 20 Aug 2012, 08:26
by Martin
Denna tråd kommer att innehålla en zip-fil med servern.
Klient finns för nedladdning i kategorin för Windows - viewtopic.php?f=28&t=810

Ta gärna en backup på Switch Kings databas innan installation.

Betänk att versioner som finns i denna tråd inte nödvändigtvis motsvarar den version som släpps fullt publikt.
Vid kommentarer, frågor eller buggrapportering - skapa gärna en ny tråd. Ange vilken version av server och klient du använder.

Den stora nyheten med Switch King v3.0 är stöd för "Systemläge". I klienten reflekteras detta av en ny översiktsvy. Till detta kan läggas fler än 100 definierade förändringar (återfinns i Switch Kings roadmap - http://bugnet.switchking.se/Projects/Roadmap.aspx?pid=1).

För användare med RFXtrx krävs att man aktiverar RFXtrx via ett uppdateringsskript som bifogas i annan tråd.

Switch King Live stöds inte i Linux pga begränsningar i Mono.

I Switch King v3.0 har argumenten som servern startats med förändrats. IP-adresser för Framework och REST krävs inte längre som argument.

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Posted: Wed 22 Aug 2012, 16:58
by Martin
Bifogar RC1 av server och klient.

Ny förändrad/funktionalitet som påverkar hur Switch King arbetar med scheman och scenarior rent generellt innefattar bl.a:

Justerad hantering av scenario
Systemläge (System Mode)
Möjlighet att explicit ange om en enhet ska kunna styras av scheman eller scenarior (eller enbart manuellt)


I v3.0 finns nya inställningar som berör hur länge servern sparar värden som samlats in från datakällor. Vid uppgradering av servern kommer ett grundvärde att sättas per datakälla gällande hur många värden som datakällan kan hålla sparade. Detta värde baseras på hur många värden man i tidigare versioner av Switch King har angett att servern får spara.

Exempel:
Om du angett att servern ska spara 10 000 värden totalt, och du har 10 datakällor i systemet kommer uppgraderingen konfigurera datakällorna så att de kan hålla 1 000 värden per datakälla (10 000/10). Har du anget att 10 000 värden ska sparas och du har 5 datakällor kommer servern att spara 2 000 värden per datakälla.

Vanlig licens gäller för betaversioner/RC av Switch King. Det innebär att du - för att kunna använda Switch King med obegränsat antal enheter - behöver en licensnyckel som är utfärdad efter juli 2011.

Om du upptäcker en bugg - titta gärna i BugNet först innan den rapporteras. Det gör att både du och vi sparar lite tid :wave:

En tom databas ligger komprimerad i katalogen DB (syns efter uppackning av server). Den tomma databasen måste packas upp om du inte har kört Switch King tidigare.

För att exekvera i terminal med rekommenderade portar:

Code: Select all

mono SwitchKing.exe terminal 8080 8800

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Posted: Mon 10 Sep 2012, 20:27
by Martin
Bifogar RC2 av server.
SwitchKing.Server.Linux.3.0.0.13.RC2.zip

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Posted: Mon 10 Sep 2012, 21:19
by Martin
Det blev nog tyvärr fel i bygget av ovanstående RC2 - en flagga som gjorde att fel SQLite-version används är troligtvis satt i den RC2 som finns i föregående inlägg. Bifogar därför samma paket, men med rätt flagga satt.
SwitchKing.Server.Linux.3.0.0.13.RC2.zip

Re: Information om betatest av Switch King v3.0

Posted: Wed 23 Jan 2013, 09:53
by Martin
Bifogar v3.2.1 för Linux. Byggd på Ubuntu 12.04 LTS (x64).
SwitchKing.Server.Linux.3.2.1.0.RC1.zip