Page 1 of 1

Temperatur spikere

Posted: Wed 12 Feb 2014, 13:41
by Skotheimsvik
Har et par temperaturmålere kjøpt hos Clas Ohlson som fint har dukket opp inne i SwitchKing. Problemet er at de ca. 40 ganger i døgnet sender "spiker" verdier på +120-130 grader eller -20-30 grader. Jeg har forsøkt å møte dette problemet med under "Evaluation" fanen på oppsettet av Data Source (Min Value: -5,0, Max Value: 40,0, Use failure value: 0,0, Skip if value difference: 4,0), men det later ikke til å fungere. Jeg får fortsatt stygge "spikere" i grafen som gjør at de interessante verdiene kun leses som en horisontal linje i grafen.

Noen tips/ideer til hvordan dette kan løses?

Re: Temperatur spikere

Posted: Sun 23 Feb 2014, 16:12
by tomas
Hej, gamla värden i databasen kommer inte att tas bort efter att du ändrat till dessa inställningar. Menar du att du ändå får in spikarna även efter att inställningen gjorts?

Re: Temperatur spikere

Posted: Fri 28 Mar 2014, 13:06
by Skotheimsvik
Ja, spikerne kommer også etter at innstillingene er gjort.

Re: Temperatur spikere

Posted: Fri 04 Apr 2014, 09:09
by Skotheimsvik
Har kjørt med Evaluation values ganske lenge, men dette problemet går ikke bort.
Her er en kort demo av problemet slik det oppleves: https://www.youtube.com/watch?v=qCHbju0Qnpw&hd=1

Re: Temperatur spikere

Posted: Fri 04 Apr 2014, 14:47
by Martin
Spikarna syns för att du får in dessa värden via givarna (eller via Telldus Service). Att de inställningar du har gjort påverkar inte vilka värden som lagras i databasen utan enbart hur reglerna utvärderas.

Värdena kommer alltså alltid att sparas i databasen, men om de faller utanför den range du har satt upp används de inte i regelutvärderingar.

Re: Temperatur spikere

Posted: Mon 07 Apr 2014, 15:11
by Skotheimsvik
Ok. Jeg trodde man via Evaluation Values valgte å maskere og forkaste bort disse verdiene og dermed også ikke lagre de i DB.
Dette betyr at Clas Ohlson sine temperaturgivere ikke anbefales i denne sammenheng frem til det evt. kommer en måte å konfigurere bort disse verdiene fra DB.

Re: Temperatur spikere

Posted: Sat 29 Nov 2014, 01:32
by Skotheimsvik
Finnes det ingen mulighet for å legge på et filter for å unngå at slike verdier lagres i databasen?

Re: Temperatur spikere

Posted: Thu 18 Dec 2014, 14:05
by Skotheimsvik
Jeg byttet PC her om dagen, flyttet en av sensorene og la opp en GroupSchedule basert på denne. Ble nå plutselig oppmerksom på at den produserte en mye bedre kurve!
Bilde av den dramatiske forskjellen her: http://screencast.com/t/Vv2q47dvj2
Jeg er usikker på hva som utgjorde forskjellen, men kan nok kanskje tro det relaterer seg til PC byttet...