Punkt istället för komma i API

Plugins skapade av Switch Kings användare | Plugins created by Switch King users
Post Reply
cyberpunker
1 star
1 star
Posts: 2
Joined: Sun 06 Jul 2014, 18:14

Punkt istället för komma i API

Post by cyberpunker » Sun 06 Jul 2014, 19:16

Finns det något sätt att ändra så API:t använder sig av punkt istället för komma som decimalseparerare i API:t?

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests