Page 1 of 1

Information om betatest av Linux-versionen av Switch King

Posted: Thu 12 May 2011, 19:18
by Martin
Detta inlägg innehåller en zip-fil med klienten och en zip-fil med servern. Server-filen innehåller bl.a. en blank databas som kommer att plocka upp de enheter du eventuellt konfigurerat tidigare.

På Ubuntu så krävs att du installerar Mono 2.6.7 (det finns en 2.8 men den finns inte tillgänglig för Ubuntu ännu). Dessutom krävs Telldus drivrutiner.
Prova gärna att stickan skickar ut signaler med kommandot "rfcmd" så att det inte är ngt problem med själva kommunikationen mellan Telldus drivrutiner och stickan.

Själva applikationen startas från ett terminalfönster. Jag har fått hjälp med att skapa ett daemon-skript som drar igång och kör den automatiskt vid uppstart/nedstängning men de första versionerna gör sig bäst om terminalfönstret används.

Du startar servern genom att skriva:

Code: Select all

sudo mono SwitchKing.exe mode ip port1 port2
mode är antingen terminal eller daemon.
ip är den ip-adress som servern lyssna på inkommande anrop till.
port1 är den port som Switch Kings Windows-klient ska ansluta via.
port2 är den port som används för REST (Android-klienten).

Med i paketet finns en katalog som heter "Log" där servern skriver information om varningar, fel etc...

Klienten kör du från din Windows-miljö.

Server v1.10.1
- Justeringar och buggfixar

Observera att Switch King på Linux INTE har stöd för Switch King Live