problem vid uppgradering

Kommentarer, hjälp och tips angående betatest av Windows-versionen av Switch King (v0.9)
Martin75a
3 stars
3 stars
Posts: 71
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: problem vid uppgradering

Post by Martin75a » Fri 10 Dec 2010, 09:44

Martin wrote:Peter: Kan du titta i Windows loggbok vid tillfälle och se om det finns några "Error"-noteringar där och vad de isf innehåller?

Martin75a: Har du upplevt att servern dör?
Nej jag har inte haft problem med att servern stannat någon gång.
Den har varigt igång (uppe) sedan ca kl 18:00 igår.

/Martin

Rhodin
4 stars
4 stars
Posts: 278
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: problem vid uppgradering

Post by Rhodin » Fri 10 Dec 2010, 12:08

Här kommer några events från logboken.

MVH Peter


Event Type: Error
Event Type: Error
Event Source: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Event Category: None
Event ID: 5000
Date: 2010-12-09
Time: 23:08:32
User: N/A
Computer: HOMESERVER

Description:
Event Type: Warning
Event Source: CqvSvc.exe
Event Category: None
Event ID: 9000
Date: 2010-12-10
Time: 04:40:17
User: N/A
Computer: HOMESERVER

Description:
Exception occurred: System.Data.OleDb.OleDbException
Message: IErrorInfo.GetDescription failed with E_FAIL(0x80004005).


For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
EventType clr20r3, P1 switchking service host.exe, P2 2.4.33.0, P3 4cfff7b6, P4 mscorlib, P5 2.0.0.0, P6 4be90358, P7 dd, P8 10, P9 system.argumentexception, P10 NIL.

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

..
Event Source: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Event Category: None
Event ID: 5000
Date: 2010-12-09
Time: 22:51:35
User: N/A
Computer: HOMESERVER
Description:
EventType clr20r3, P1 switchking service host.exe, P2 2.4.33.0, P3 4cfff7b6, P4 mscorlib, P5 2.0.0.0, P6 4be90358, P7 dd, P8 10, P9 system.argumentexception, P10 NIL.

For more information, see Help and Support Center at

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: problem vid uppgradering

Post by Martin » Fri 10 Dec 2010, 12:18

Hmm...
Det gav ju inte så mycket, tyvärr...

Jag får nästan be dig att slå på debug-loggning och att du skickar loggfilen nästa gång servern stannat. Då borde jag kunna se vad som görs precis innan smällen.
Jag misstänker starkt att det har med datakällorna att göra...
Martin | Switch King

Rhodin
4 stars
4 stars
Posts: 278
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: problem vid uppgradering

Post by Rhodin » Fri 10 Dec 2010, 22:01

Hej!

Logfil i debugläge mailad...

MVH Peter

Rhodin
4 stars
4 stars
Posts: 278
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: problem vid uppgradering

Post by Rhodin » Fri 10 Dec 2010, 23:28

windows logfil också mailad

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: problem vid uppgradering

Post by Martin » Sat 11 Dec 2010, 00:08

Har skickat iväg en 0.9.0.27. Hoppas att patienten svarar väl på behandlingen.
Har lagt in en ytterligare "felfångst" och några småjusteringar.

Det är lite svårt att felsöka när man inte kan provocera fram samma fel... :banghead:
Nyckeln i felmeddelandet från Windows loggbok är helt klart "system.argumentexception", men det ger ändå ett stort antal möjliga rader att leta på...
Martin | Switch King

Rhodin
4 stars
4 stars
Posts: 278
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: problem vid uppgradering

Post by Rhodin » Sat 11 Dec 2010, 00:49

Nu avinstallerade jag SK server appl och startade om servern. Installerade SK server appl igen och har kört drygt 1 timme utan problem :-) Ingenting i windows loggen heller...

Jag skall också testa ver .27 du skickade.

En liten sak jag såg när jag nu också installerade Iphone IIS paketet för 0.9: Datakällor med text får ogiltigt värde samt Om=v0.8 Annars verkar den fungera perfekt!!

Jag får låta sova på saken och se imorgon bitti om servertjänsterna fortfarande är uppe och snurrar.

Tack för utmärkt support (som vanligt!)

//Peter

Rhodin
4 stars
4 stars
Posts: 278
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: problem vid uppgradering

Post by Rhodin » Sat 11 Dec 2010, 11:25

Nu verkar allt fungera som det ska! Tjänsterna har varit igång sen midnatt utan problem.
Den enda varning jag nu har i serverns loggfil är enligt nedan men det verkar härröra till IIS/Iphone delen?

MVH Peter

Event Type: Warning
Event Source: ASP.NET 2.0.50727.0
Event Category: Web Event
Event ID: 1309
Date: 2010-12-11
Time: 01:16:53
User: N/A
Computer: HOMESERVER
Description:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 2010-12-11 01:16:53
Event time (UTC): 2010-12-11 00:16:53
Event ID: 872243f2d1124b7b91ed7fb3bedb98dc
Event sequence: 175
Event occurrence: 1
Event detail code: 0

Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT/iPhone-1-129364978244843750
Trust level: Full
Application Virtual Path: /iPhone
Application Path: C:\inetpub\wwwroot\iPhone\
Machine name: HOMESERVER

Process information:
Process ID: 3852
Process name: w3wp.exe
Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

Exception information:
Exception type: FaultException`1
Exception message: Error in deserializing body of request message for operation 'SyncAllDevicesNow'. OperationFormatter encountered an invalid Message body. Expected to find node type 'Element' with name 'SyncAllDevicesNow' and namespace 'http://SwitchKing.Server.WCFServices/20 ... orkService'. Found node type 'Element' with name 'SyncAllDevicesNow' and namespace 'http://SwitchKing.Server.WCFServices/20 ... ionService'

Request information:
Request URL: http://192.168.1.100/iphone/IPhoneAjaxR ... Type=synch
Request path: /iphone/IPhoneAjaxRequest.aspx
User host address: 192.168.1.76
User: RESTUser
Is authenticated: True
Authentication Type:
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

Thread information:
Thread ID: 1
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Is impersonating: False
Stack trace: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at SwitchKing.Common.Contracts.Framework.Synchronization.IStateSyncContract.SyncAllDevicesNow()
at SwitchKing.Server.ClientProxies.Proxies.SystemProxy.SyncAllDevicesNow() in C:\Projects\Privat\SwitchKing TC2 0.8\SwitchKing.Server.ClientProxies\Proxies\SystemProxy.cs:line 959
at IPhoneAjaxRequest.RenderSynchronizeDevices(HtmlTextWriter writer) in c:\Inetpub\wwwroot\iPhone\IPhoneAjaxRequest.aspx.cs:line 683
at IPhoneAjaxRequest.Render(HtmlTextWriter writer) in c:\Inetpub\wwwroot\iPhone\IPhoneAjaxRequest.aspx.cs:line 103
at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter)
at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter)
at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: problem vid uppgradering

Post by Martin » Sat 11 Dec 2010, 11:41

Gott!
Jag tror att orsaken var att jag ökat "hastigheten" på Switch Kings motor så att den kör lite effektivare.
När man har så många datakällor som du har så ställde det tydligen till det lite...

...eller om det bara var omstarten av datorn som räddade situationen. :roll:

Edit: skulle inte vara en arg smiley... :)
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: problem vid uppgradering

Post by Martin » Sun 12 Dec 2010, 14:47

Inga fler oplanerade/ovälkomna stopp?
Martin | Switch King

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest