Page 1 of 1

Använda datakällor

Posted: Sun 28 Nov 2010, 19:41
by Martin
Sökvägar för datakällorna i Switch King baseras på Uri:er. I Windows-miljö så kan man skriva exempelvis C:\Temp\fil.txt och servern omvandlar sedan detta till file://C:/Temp/fil.txt.

På linux skriver man följande Uri för att hämta in en fil på användaren "martins" skrivbord:

Code: Select all

file:///home/martin/Desktop/fil.txt
Observera de tre "slasharna" i början - de två första hör ihop med file (file://) och den sista är alltså "rot-indikator".

Jag har (0.9.0.17) inte testat att använda bevakning av filen istället för att hämta in den via intervall, men det vore intressant se om det funkar out-of-the-box.