Page 1 of 1

Någon som är vass på Pythonscript?

Posted: Wed 06 Mar 2019, 10:58
by Brage
Hallå!
Kan någon förklara för mig varför jag inte kan få min datakälla aktiv i detta script även fast reglerna är uppfyllda?

Code: Select all

try:
  dummy
  #print systemState
except NameError:
  dummy = 0
  systemState = [0, 0, 0] #initierar status för datakällorna

#sätter status för datakällorna 
if eg.event.string.find('Timer.Larm TF')>0:
  systemState[0] = 1 #Larm
if eg.event.string.find('house:13545650;unit:2;group:0;method:turnoff;Duo_ID:3')>0:
  systemState[0] = 0 #Larm
if eg.event.string.find('house:16503410;unit:10;group:0;method:turnon;Duo_ID:3')>0:
  systemState[1] = 1 #RV Entré
if eg.event.string.find('house:16503410;unit:10;group:0;method:turnoff;Duo_ID:3')>0:
  systemState[1] = 0 #RV Entré
if eg.event.string.find('house:13619034;unit:10;group:0;method:turnon;Duo_ID:3')>0:
  systemState[2] = 1 #RV Trappa
if eg.event.string.find('house:13619034;unit:10;group:0;method:turnoff;Duo_ID:3')>0:
  systemState[2] = 0 #RV Trappa

if (systemState[0] == 1 and systemState[1] == 1 and systemState[2] == 1):
  eg.plugins.SwitchkingTellStick.DSSet(u'Test: TurnOn', u'Test', u'TurnOn', 31)

if (systemState[1] == 0):
  eg.plugins.SwitchkingTellStick.DSSet(u'Test: TurnOff', u'Test', u'TurnOff', 31)
/code]